"Loading..."
Гумно с. Ларинівка, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області з овином із с. Араповичі

Споруда знайдена і перевезена до музею з Чернігівської області, Новгород-Сіверського району, с. Ларинівка, а овин – з с. Араповичі цього ж району. Гумно побудоване місцевими майстрами-теслями. Будівлю зведено з овином. Згодом овин було розібрано і в експозиції встановлено інший.
Репрезентує поширений у минулому на Чернігівщині тип господарського комплексу, який використовувався в одноосібному господарстві для зберігання снопів і їх підсушування. Сьогодні такі пам’ятки традиційної архітектури в регіоні практично зникли і є реліктовими.
Господарська споруда. Габаритні розміри: 21 х 8,5 м. Загальна площа – 199,5 м2.
Гумно являє собою багатосошну однокамерну споруду, яка має зрубні стіни з осикового та соснового кругляка. Підлога у споруді глинобитна. Дах чотирисхилий, тримається на трьох парах сох, із коньковим прогоном на козлах і «чепілках». Первинно покрівля була солом’яною, робилася місцевим способом «під тичку» колоском доверху. Сьогодні споруда покрита очеретом.
У глибині споруди розташовано овин – рублену з сосни клітку з підвалом-по́ходом. У по́ході курна піч купольної конструкції. Стіни похода з соснового кругляка. Над походом – клітка власне овина. Овин має дощату підлогу з душниками попід стінами й колосники з жердок для завантаження снопів та їх подальшої сушки. Піч виконана з цегли, курна, дим піднімається у клітку овина і проходить крізь завантажені в овині снопи. У клітці отвір, через який закладають снопи. Після сушки його закладають щитом. Над отвором, на стіні овина – місце для ікони, якою освячували роботу. Після сушки снопи виносять на тік перед овином і молотять.
Пам’ятка є цінним прикладом застосування в народному будівництві древніх і розвинених традицій каркасного будівництва, в поєднанні з традицією будівництва зрубних споруд.


A barn-floor from Larynivka village in Novgorod-Siverskyi district of Chernihivska Region with a drying-barn from Arapovychi village

This building was discovered and brought to the museum from Larynivka village in Novgorod-Siverskyi district of Chernihivska Region, and the drying-barn from Arapovychi village in the same district. The barn-floor was constructed by local woodworkers, jointly with a drying-barn. Later, the drying-bard has been dismounted and for display, we added another one.
This household complex represents a type widespread in the past in Chernihiv area. It was used in an individual farmstead for storage and drying sheaves. As of today, such samples of traditional architecture have almost disappeared and became relict.
This is a household building, dimensions: 21 x 8.5 m; total area: 199.5 square meters.
The barn-floor is a multi-piled single-room construction with its log walls made of aspen and pine-tree timbers. Floor therein is wattle-and-daub. Its four-sloped roof is supported by four pairs of piles, with ridge purlin on trestles and bracings. Initially, the roof was made of straw using a local method pidtychku, spikes upwards. Now the building is covered with thatch.
A drying barn is placed deeply inside the building. It is a hewn pine-tree cage with a basement pokhod. In pokhod there is a dome kiln, its walls are made of pine-tree timbers. The cage of drying barn itself is placed above.
The drying-barn has plank-floor with holes near the walls and racks for loading sheaves for drying. The kiln is made of bricks, its smoke raises to the cage of drying-barn and through the sheaves being loaded. The cage has a special hole for loading sheaves. After drying, this hole is closed by a screen. Above this hole, there is a place for icon to bless this work. After drying, the sheaves were brought to the barn-floor in front of the drying-bank for threshing.
This building is a valuable sample of combination of ancient and up-to-date methods of framework buildings and log-houses.