"Loading..."
Хата з с.Кадиївці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області (1892)

 Хата являє собою тип приміського житла початку ХХ століття, що відзначається цікавим в архітектурно-декоративним вирішенням. На зміну традиційному поліхромному розпису прийшла декоративна пластика – ліплені "вазони" біля вхідних дверей та голубі стіни, які мають декоративну фактуру, виконану дерев’яним штампом по сирій глиняній обмазці.
У внутрішньому обладнанні житла, при традиційному розташуванні меблів, спостерігається міський вплив. З’являються нові для селян меблі: рухомі лави зі спинками, дерев’яне ліжко, стіл з точеними деталями, замість простого мисника – мисник з шафкою у формі буфета.


A house from Kadyjivtsi village in Kamianets-Podilskyi district of Khmelnytska Region (1892)

The house is a type of suburb dwelling of the beginning of 20th Century, specific with its interesting architecture and decorative solutions. Traditional polychrome patterns have been replaced by decorative plastic pieces - plaster “flowerpots” by the entrance, blue walls with decorative patterns made on raw clay by a wooden stamp.

Interior of the house, despite of traditional placement of furniture, demonstrates visible urban influence. There are new pieces of furniture, new for rural people: movable benches with backs, a wooden bed, a table with carved details, a buffet-like cupboard with a small cabinet instead of a simple shelve for cups.